Logistiek, een vak apart

Logistiek is een vak van cijfertjes, codes, afspraken, routines, nauwkeurigheid. Het is belangrijk dat hier mensen werken die daar volledig in thuis zijn. Zij zijn de pijlers onder een soepel verlopend proces. Niets zo storend als iemand die je alles nog moet uitleggen. Het werk moet door, de handel moet op gang blijven. AB•AZ Logistiek weet wat er in deze wereld speelt. Dus weten we ook waaraan een goede logistiek medewerker moet voldoen. Zodra er een gat valt in uw logistieke keten, dan vullen we die direct op met een ervaren man of vrouw die aan een half woord genoeg heeft.